بازگشت
طرح سپرده بیمه ای ارمغان دی
جبران خسارت خود را به ما بسپارید با کمترین مبلغ سپرده گذاری، از بالاترین پوشش خسارت آتش سوزی، سیل و زلزله، تکمیلی درمان و عمر و حادثه دریافت نمایید.
در این طرح همه سپرده گذاران می توانند از بیمه نامه های رایگان/باتخفیف بهره مند شوند

سپرده گذار عزیز؛
دیگر برای جبران خسارت از سپرده ها و سرمایه خود برداشت نکنید، بانک دی به پشتوانه سپرده های شما، خسارت شما را در اسرع وقت جبران می کند.
بانک دی برای حمایت از سپرده گذاران خود، پوشش های بیمه ای گسترده ای را متناسب با سپرده گذاری شما طراحی نموده است.


نوع بیمه نامه پوشش بیمه ای میزان خسارت قابل پرداخت دوره انتظار
آتش سوزی منازل مسکونی سپرده گذاران تا سقف تعهد بیمه نامه به مبلغ 1.000.000.000 ریال بدون دوره انتظار
فوت بعلت حادثه فوت و از کار افتادگی ناشی از حادثه تا سقف تعهد بیمه نامه بدون دوره انتظار
درمان در اثر حادثه هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا سقف تعهد بیمه نامه به مبلغ 100.000.000 ریال 90 روز
بیمه درمان هزینه های بیمارستانی استفاده به دفعات تا سقف تعهد بیمه نامه به مبلغ 150.000.000 ریال 90 روز
بیمه خودرو بدنه حداکثر تا سقف سرمایه بیمه نامه بدون دوره انتظار
برای افتتاح حساب و صدور گواهینامه بیمه نامه به شعب بانک دی مراجعه نمایید.
لینک دریافت نمایندگی های شعب بانک دی
بازگشت
طرح سپرده بیمه ای ارمغان دی
جبران خسارت خود را به ما بسپارید با کمترین مبلغ سپرده گذاری، از بالاترین پوشش خسارت آتش سوزی، سیل و زلزله، تکمیلی درمان و عمر و حادثه دریافت نمایید.
در این طرح همه سپرده گذاران می توانند از بیمه نامه های رایگان/باتخفیف بهره مند شوند

سپرده گذار عزیز؛
دیگر برای جبران خسارت از سپرده ها و سرمایه خود برداشت نکنید، بانک دی به پشتوانه سپرده های شما، خسارت شما را در اسرع وقت جبران می کند.
بانک دی برای حمایت از سپرده گذاران خود، پوشش های بیمه ای گسترده ای را متناسب با سپرده گذاری شما طراحی نموده است.


نوع بیمه نامه پوشش بیمه ای میزان خسارت قابل پرداخت دوره انتظار
آتش سوزی منازل مسکونی سپرده گذاران تا سقف تعهد بیمه نامه به مبلغ 1.000.000.000 ریال بدون دوره انتظار
فوت بعلت حادثه فوت و از کار افتادگی ناشی از حادثه تا سقف تعهد بیمه نامه بدون دوره انتظار
درمان در اثر حادثه هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا سقف تعهد بیمه نامه به مبلغ 100.000.000 ریال 90 روز
بیمه درمان هزینه های بیمارستانی استفاده به دفعات تا سقف تعهد بیمه نامه به مبلغ 150.000.000 ریال 90 روز
بیمه خودرو بدنه حداکثر تا سقف سرمایه بیمه نامه بدون دوره انتظار
برای افتتاح حساب و صدور گواهینامه بیمه نامه به شعب بانک دی مراجعه نمایید.
لینک دریافت نمایندگی های شعب بانک دی