خدمات ارائه شده در دستگاه های کش لس به شرح ذیل می باشد:

 • ثبت حواله پایا
 • ثبت حواله ساتنا
 • انواع انتقال وجه
 • پرداخت وجوه خیریه
 • فعال سازی رمز دوم پویا
 • امکان مسدود نمودن کارت
 • خرید شارژو پرداخت قبض
 • تغییر رمز دی نت و دی جت
 • مشاهده تسهیلات و پرداخت قسط
 • بازیابی سه شارژ آخر خریداری شده
 • سایر خدمات غیر نقدی مبتنی برکارت
 • پرداخت وجوه دولتی با شماره کارت و شناسه 30 کارکتری