نحوه خريد و فروش سهام


نحوه خريد سهام در بورس و فرابورس :


 • نحوه دريافت كدبورس(كد سهامداري) :
  هر شخص (حقيقي يا حقوقي) براي خريد سهم ميبايست كد بورس داشته باشد.
  • اشخاص حقیقی :
   اشخاص حقيقي كه براي اولين بار اقدام به خريد و فروش سهام مي نمايند ميبايست با مراجعه به يكي از كارگزاري هاي مورد پذيرش بورس يا فرابورس ايران و با ارائه اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي كد بورس دريافت نمايند.
  • اشخاص حقوقی(شركتها ) :
   اشخاص حقوقي كه براي اولين بار اقدام به معامله در بورس اوراق بهادار مي نمايند، ميبايست با مراجعه به يكي از كارگزاري هاي مورد پذيرش بورس و فرابورس ايران و ارائه مدارک شخص حقوقي شامل تصوير روزنامه رسمی و تصوير اساسنامه و شناسه شركت كد بورس دريافت نمايند.
 • تکمیل فرم سفارش خريد :
  مراجعه حضوري خريدار در يكي از شركتهاي كارگزاري در سراسر كشور با در دست داشتن اصل و تصوير كارت ملي و شناسنامه و تكميل فرم درخواست خريد و واريز وجوه لازم براي خريد سهام مورد درخواست به شماره حساب بانكي معرفي شده توسط شركت كارگزاري.
  • نحوه فروش سهام شركتهاي بورسی (فرابورسی) :
   سهامداراني كه قصد فروش سهام خود را دارند، مي توانند با در دست داشتن اصل برگه سهام خود و اصل شناسنامه و كارت ملي به يكي از كارگزاري هاي مورد پذيرش بورس و فرابورس ايران در سراسر كشور مراجعه و با تكميل فرمهاي مربوطه و درخواست فروش اقدام به فروش سهام خود نمايند.
  ضمناً وجه حاصل از فروش سهام پس از كسر كارمزد فروش طبق مقررات سازمان بورس حداكثر 4روز كاري پس از انجام معامله به حساب شخص فروشنده واريز خواهد شد .