نرخ سود سپرده های مدت دار ارزی به شرح جدول ذیل می باشد.

نوع ارز / نوع سپرده

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

نه ماهه

یکساله

دلار آمریکا

0%

0.4%

0.7%

1.2%

1.7%

یورو

0%

0.2%

0.3%

0.5%

0.7%

 

توضیح : به سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری ارزی سودی تعلق نمی گیرد.لیکن از اولویت در اعطای تسهیلات قرض الحسنه و سایر عقود اسلامی برخوردار می گردند و در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز با رعایت حداقل موجودی و متناسب با میزان مانده آن از مزایای شرکت در قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه بهره مند می گردد.