نام دی

 • دی (جدی) دهمین ماه سال هجری خورشیدی است و 30 روز دارد.
 • واژه دي در ايران باستان به معناي  آفريدن، ساختن و بخشودن است و دادار در فارسي از همين ريشه گرفته شده است.
 • در ايران باستان روز هشتم، پانزدهم و بيست و سوم هر ماه  به نام دي نام گذاري شده است.امروزه در ايران اول دي ماه را يلدا (شب اول چله زمستان) می نامند.
 • در كتاب هاي قديم  نخستين روز دي ماه خرم روز ناميده مي شود.

 • رنگ دی

 • رنگ فیروزه ای ترکیب درصد مشخصی از رنگهای آبی و سبز است.
 • رنگ فیروزه ای در فرهنگ ايرانی از اهمیت والایی برخوردار است و در تاریخ هنر ایران جایگاه خاصی دارد. این رنگ در معماری(کاشیکاری های بناهای مذهبی)جایگاهي ویژه داشته  و بیشتر گنبدهای مساجد و آرامگاه ها با این رنگ عجین است.
 • رنگ فیروزه ای نزد ایرانیان سمبل حقیقت، رسیدن به کمال،پاکی،صداقت محض و به طور خلاصه آرامش همراه با عبادت است.رنگ مذکور از لحاظ روانشناختی ، پاکی و خلوص را القا می کند.

 • نشان دی

 • نشانه نوشته (logotype) بانک دی ،طراحی کلمه "دی" در قالب ساختار نشانه مشهور (Infinity)  (بي نهايت) می باشد.
 • هدف از انتخاب این ساختارتجسم ارتباط دیروز،امروز و فردا در چرخه ای سازمان یافته، مداوم و بی انتهاست
 • انتقال انرژی ها در دو دایره نشانه بی نهایت که در یک نقطه به هم متصل میشوند،تصویر حرکتی دائمی و ایمن از گذشته تا آینده را ترسیم می نماید
 • نشانه بانک دی نمادی است از زندگی پویای انسان با حرکت بی وقفه برای توسعه و رسیدن به امروز و فردايی بهتر
 • درجمع بندی تاثیرات ظاهری و مفاهیم درونی ، نشانه بانک دی دارای ساختار استوار  و ایمن و در عین حال بسیار پوبا بوده و گویای اعتبار ،دقت ،صحت و شتاب وخدمات بانکی است