طرح تسهیلات دیدار دی بانک دی

طرح دیدار دی :
روی کمک ما حساب کنید

دوره زمانی اجرای طرح : این طرح از سال 1399 آغاز و تا پایان 31/04/1400 تمدید گردیده است .

توضیح : اعطای تسهیلات در قالب طرح ديدار دی صرفا به اشخاص حقیقی – حقوقی دارای مجوز، مجاز می باشد.

مبلغ تسهیلات : براساس گروه شغلی ، اعتبارسنجی صورت گرفته، شرایط بازپرداخت و مدارک ارائه شده مبلغ تسهیلات درخواستی مشتری ، متفاوت می باشد و طبق جدول موجود در بخشنامه طرح دیدار متغیر و قابل بهره برداری می باشد .

  موضوع و نوع تسهیلات:
 • سرمايه در گردش جهت خريد مواد و ملزومات مصرفی
 • سرمايه ثابت
 • خريد محل فعالیت/مطب جهت گروه های پزشکی
 • تعمیر مطب و يا محل فعالیت
 • تامین بخشی از وديعه اجاره محل فعالیت
 • خريد تجهیزات اداری، سیستم های کامپیوتری، دستگاه ها، ابزارکار متناسب با نوع تخصص هريک از متقاضیان و ساير لوازم مورد نیاز
 • صدور انواع ضمانتنامه
 • کارت اعتباری مرابحه

 

جامعه هدف : مشاغل پزشکی و غیر پزشکی ( کلیه اشخاص حقیقی فعال در بخش پزشکی و غیر پزشکی در رشته های مرتبط)

  :گروه پزشکی
 • فوق تخصص اعم از جراح و غیرجراح
 • متخصص اعم از جراح، دندان پزشک، دامپزشک، پزشک، داروساز
 • پزشک عمومی اعم از پزشک، دامپزشک، دندان پزشک، داروساز
 • دکترای علوم آزمايشگاهی
 • دندان ساز
 • روانشناس و مشاوره )روانشناس بالینی، مشاوره خانواده، روانسنجی، مشاوره تحصیلی، ازدواج و غیره(
 • روان پزشک
 • مامايی
 • هوش بری، گفتاردرمانی، کاردرمانی، رفتاردرمانی
 • کارشناس و کارشناس ارشد مرتبط با پزشکی )اپتومتريست، شنوايیسنجی، بینايیسنجی، راديولوژی، تغذيه، بهداشت خانواده، دهان و دندان، غیره(
 • توانبخشی، فیزيوتراپی، خدمات مددکاری و اجتماعی
 • آسايشگاه های سالمندان، اعصاب و روان، مراکز مشاوره، خدمات پرستاری در منزل

 

در خصوص پزشکانی که دارای قرارداد همکاری با مراکز پزشکی مرتبط بوده و از تجهیزات و ابزارکار متعلق به خود استفاده می نمايند، مدت بازپرداخت تسهیلات نبايد از مدت قرارداد همکاری بیشتر باشد و پزشکانی که مشمول فعالیت در کلینیک ها، درمانگاه ها، بیمارستان ها، نزد ساير پزشکان و غیره بوده از تجهیزات و ابزارآلات خود استفاده می نمايند، مشروط به اينکه دارای قرارداد معتبر با مراکز ياد شده باشند ، می توانند از تسهیلات طرح بهره مند گردند.

اعطای تسهیلات به متقاضیانی مجاز خواهد بود که مجوز فعالیت آنان و شعبه اعطاءکننده تسهیلات در يک استان باشد. درخصوص ساير متقاضیان، مراتب بايد به منظور صدور مصوبه ، به ارکان اعتباری مربوطه ارسال گردد.

  گروه غیرپزشکی
 • دفاتر اسناد رسمی
 • مهندسین در کلیه صنوف
 • دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر پیشخوان دولت
 • دفاتر ازدواج و طلاق
 • دفاتر و کارگزاران حج و زيارت
 • رشته های مهندسی پزشکی
 • مهد کودک
 • دفاتر پلیس + 62
 • دارالترجمه رسمی
 • آژانس خدمات مسافرتی و جهانگردی )هوايی و زمینی(
 • دفاتر خدمات اينترنتی )کافی نت(
 • مدارس غیرانتفاعی، معلمان ، اولیاء دانش آموزان و دانشجويان
 • دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی و جامعه دانشگاهیان